Wie zijn we?Laurence de Hemptinne
Ons volgende seminarie
Film en getuigenissen
Inschijvingsformulier
Selectie van uiteenzettingen
Contact


Editions & Séminaires werd in 1996 opgericht door Laurence de Hemptinne, journaliste gespecialiseerd in vastgoed, en organiseert vier à vijf grote conferenties per jaar. Deze zijn voornamelijk gewijd aan bedrijfsvastgoed en brengen sprekers van topniveau bijeen.
Tijdens deze conferenties worden hoofdzakelijk de volgende materies behandeld:

- gezondheidsanalyse van de vastgoedmarkt in de verschillende segmenten (kantoren, handelszaken, residenties, logistiek, enz.)

- voorstelling van grootscheepse toekomstige of afgewerkte vastgoedprojecten, van de grote trends in de architectuur

- de strategie van de politieke beleidsmakers die bevoegdheden hebben inzake vastgoed (ruimtelijke ordening, huisvesting, stedenbouw, financiën, belastingen, regie der gebouwen, Europese beleidsmakers gelast met vastgoedbeleid)

- de strategie van de bewoners van onroerende goederen die de markt beïnvloeden

- de strategie van de grote Belgische en buitenlandse investeerders

- de evolutie van de wetgevingen die invloed uitoefenen op de vastgoedsector (stedenbouw, belastingen, financiële wetgeving inzake de Vastgoedbevaks, energieprestaties van gebouwen, handelsvestigingen, enz.).

In de loop der jaren zijn de seminaries van Editions & Séminaires uitgegroeid tot onmisbare bijeenkomsten voor beroepsbeoefenaars uit de vastgoedsector, maar ook voor iedereen van wie de activiteiten deze sector rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen: advocaten, architecten, ambtenaren van verscheidene overheden, kabinetsleden, gemeentelijke en gewestelijke mandatarissen, enz.

Deze seminaries duren meestal een halve dag en worden afgesloten met een lunch. Ze vormen de ideale gelegenheid voor talrijke contacten tussen de verschillende deelnemers, evenals tussen de deelnemers en de sprekers.
 
Editions et Séminaires Laurence de Hemptinne N.V.
e-mail : info@editionsetseminaires.be
Tel.: +32 (0)10 61 20 95 - Fax : +32 (0)10 61 73 88